کارگاه‌های آموزشی

در راستای به روز رسانی اطلاعات اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان در خصوص پایگاهای اطلاعاتی، آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه‌های استنادی، شناسایی موضوعات داغ و جبهه تحقیق، آشنایی با نرم‌افزارهای مدیریت مراجع دفتر علم‌سنجی اقدام به برگزاری کارگاه‌هایی در داخل و خارج از دانشگاه نموده است که فایل‌های آن در لینک‌های زیر قابل مشاهده است.

گالری تصاویر کارگاه‌های تشکیل شده

فهرست