ساعات کاری کتابخانه و مرکز اسناد علمی

از آنجا که نرم افزار کتابخانه کاملا تحت وب می باشد کاربران محترم می توانند در تمامی ساعات شبانه روز از طریق اینترنت به امکاناتی که نیاز به کادر اداری کتابخانه ندارد دسترسی داشته باشد.

به عنوان مثال کاربران محترم می توانند در هر یک از ۲۴ ساعت شبانه روز در مدارک موجود در کتابخانه جستجو نمایند، مدرک مورد نظر خود را رزرو نمایند یا حتی اگر مدرکی که هم اکنون در اختیار دارند توسط فرد دیگری رزرو نشده آنرا تمدید نمایند.

 ساعات کاری کتابخانه به شرح ذیل می باشد:

بخش ساعات کاری
بخش اداري
  از شنبه تا چهارشنبه  ۷/۳۰ الی ۱۵/۳۰
بخش امانت و سالن مطالعه

  از شنبه تا چهارشنبه ۷/۳۰ الی ۱۹

پنج شنبه ها
از ساعت ۸ الی ۱۷
فهرست