مجلات

مجلات

شناسایی مجلات معتبر و انتخاب مجله مناسب جهت انتشار تولیدات علمی از ضرورت‌های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی محسوب می شود در همین راستا دفتر علم سنجی سالانه فهرست مجلات معتبر را به روز رسانی خواهد کرد.

در صورت قرار گرفتن مجله در بلک لیست، سایر نمایه های قبلی آن ( scopus, JCR, وزارت علوم , وزارت بهداشت وISC ) ملغی می شود. لذا مجله انتخابی حتما در بلک لیست وزارت علوم به آدرس https://jcr.isc.ac/Blacklist.aspx مورد بررسی قرار گیرد.

مجلات نمایه شده در JCR

مجلاتی هستند که پس از کسب استانداردهای کیفی موسسه Clarivate Analytics در سه نمایه استنادی، علوم، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی نمایه می‌شوند در گذشته از این مجلات با عنوان ISI و از مقالات چاپ شده در این مجلات نیز تحت عنوان مجلات ISI نام برده می شود اما با واگذاری امتیاز موسسه آی اس آی به تامسون رویترز و موسسه کلریویت آنلیتیکس دیگر به کار بردن لفظ ISI برای مقالات صحیح نیست. موسسه کلریویت سالانه مجلات را براساس شاخص‌های متنوع استنادی ارزیابی و گزارش مربوطه را در پایگاه Journal Citation Report منتشر می‌نماید. فهرست مجلات نمایه شده در این پایگاه در لینک‌های زیر قابل مشاهده است.

مجلات نمایه شده در SJR

همچنین فهرست مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس که دومین پایگاه استنادی معتبر در سطح جهان است و شاخص‌های استنادی متنوع این مجلات در اینجا قابل مشاهده است.

مجلات نامعتبر

طی سال‌های اخیر فضای حاکم بر دانشگاه‌ها به گونه‌ای است که تعداد مقالات اعضای هیئت علمی و دانشجویان، به عنوان معیاری جهت ارتقاء سطح علمی و پذیرش آن‌ها درنظر گرفته می‌شود. پژوهشگران (به ویژه نویسندگان جوان و دانشجویان) برای رسیدن به اهداف خود به شیوه¬های مختلف و بدون توجه به فرایند داوری و کیفیت مجلات، مقالات خود را ارسال و آگاهانه و ناآگاهانه کیفیت تولیدات علمی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تمایل پژوهشگران برای انتشار مقالات بین‌المللی زمینه سوء استفاده و رشد قارچ‌گونه مجلات بی‌کیفیت و جعلی، کنفرانس‌های جعلی، مجلات ربوده شده، ناشران جعلی و شاخص‌های جعلی را فراهم نموده است. جهت جلوگیری از سوء استفاده مجلات و کنفرانس های جعلی از دانشجویان در اینجا فهرست مجلات نامعتبر و ربوده شده قابل مشاهده است.

keyboard_arrow_up