معرفی بخش‌های کتابخانه و مرکز اسناد علمی و اطلاع رسانی دانشگاه علم وصنعت ایران

بخش اطلاع رسانی

این بخش از سال ۱۳۸۱ با هدف اشاعه اطلاعات به صورت مستمر و همچنین دسترسی به منابع داخلی و خارجی ایجاد شده که در این راستا به گردآوری و ارائه خدمات در زمینه پایگاه اطلاعات علمی دنیا با سیاست گسترش دانش علمی و فنی روز دنیا اقدام به خرید و اشتراک پایگاههای استنادی معتبر و همچنین پایگاه ژوزنالهای تمام متن داخلی و خارجی می نماید.

اهم وظایف این بخش عبارتند از:

  • نیاز سنجی پایگاههای اطلاعاتی مورد استفاده کاربران، ارتباط با ناشران و کارگزاران و شرکت در کنسرسیوم منابع علمی جهت برقراری اشتراک ؛
  • تامین منابع علمی و اطلاعاتی اساتید و دانشجویان از طریق همکاریهای بین کتابخانه ای(طرح امین) و ایجاد ارتباط با تعدادی از مراکز علمی پژوهشی و اطلاع رسانی داخل کشور است؛
  • برگزاری کارگاههای آموزشی بصورت دوره ایی جهت آموزش نحوه استفاده از مطالب در پایگاههای علمی استنادی و تمام متن الکترونیکی ؛
  • برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع جهت تحریر پایان نامه مانند Mendely و EndNote

همکار این بخش

زهره عتیقه‌چیان

مسئول بخش اطلاع رسانی

شماره تماس: ۷۳۲۲۷۳۶۲-۰۲۱

فهرست