دستورالعمل استفاده از پایان نامه های دانشگاه علم و صنعت ایران

در کتابخانه دانشگاه علم و صنعت نسخه چاپی از پایان نامه ها موجود نمی باشد و دسترسی به پایان نامه ها برای کلیه اعضای دانشگاه علم و صنعت بصورت آنلاین و با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور امکان پذیر می باشد.

برای افراد غیرعضو دسترسی به ۴۰ درصد از ابتدا و ۲۰ درصد از انتهای متن پایان نامه بصورت عضویت یک روزه امکان پذیر است. شرایط دریافت نام کاربری به شرح ذیل می باشد:

  • جستجو در وب سایت کتابخانه به آدرس library.iust.ac.ir جهت بازیابی پایان نامه موردنظر
  • ارسال درخواست و  مشخصات زير جهت استفاده از پایان نامه به آدرس ایمیل report_lib@iust.ac.ir

-نام و نام خانوادگی

-کدملی

-نام پدر

-شماره تماس

– پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به شماره زير :

شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۵۷۰۳۰۰۷۵۳۷ يا کد شبا : ۰۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۵۷۰۳۰۰۷۵۳۷ شناسه واريز: ۳۸۵۰۷۵۷۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰ به نام درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

  • ارسال تصویر فیش پرداختی به آدرس ایمیل report_lib@iust.ac.ir
  • در انتها جهت استفاده از پایان نامه زمان دسترسی, نام کاربری و رمز عبور به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۷۳۲۲۷۳۵۴ سرکارخانم زارع نعمتی تماس حاصل نمایید.

فهرست