قابل توجه دانشجویان
کتابخانه و مرکز اسناد علمی و اطلاع رسانی دانشگاه با توجه به شرایط بیماری و رعایت دستورالعمل های ستاد کرونا مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی، جهت رفاه حال دانشجویان اقدام به برگزاری جلسه آموزشی با عنوان  “ آموزش آشنایی  با بخش امانت و روشهای جستجو کتاب و پایان نامه در وب کتابخانه” در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۷/۱۴ از ساعت ۱۳ لغایت ۱۴ نموده است.
 
کتابخانه و ​مرکز اسناد علمی و اطلاع رسانی​
فهرست