انتقال بخش اداری مرکز اسناد علمی و اطلاع رسانی(کتابخانه مرکزی)

انتقال بخش اداری مرکز اسناد علمی و اطلاع رسانی(کتابخانه مرکزی)  به ساختمان جدید در تاریخ بیستم خرداد ماه ۹۹ بصورت کامل انجام و همه کارکنان در محل خود مستقر شدند. جهت دریافت گزارش کامل مربوط به انتقال کتابخانه مرکزی به ساختمان جدید مرکز اسناد علمی و اطلاع رسانی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فهرست