منابع:

کل منابع : جلد
کتاب فارسی : جلد
کتاب لاتین : > جلد
پایان نامه ها : جلد
نشریات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
مسئولان و كارمندان بخش هاي مختلف كتابخانه


 مدیریت

 

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی 

 اطلاعات تماس

 شغل مورد تصدی

شهرام جدید

 دکترا

 73912316-77240446

jadid@iust.ac.ir

 رییس کتابخانه مرکزی

 

بخش اداری

 

نام و نام خانوادگی   مدرک تحصیلی

 اطلاعات تماس

  شغل موردتصدی 
 سمیه اثنی عشری

 کاردانی

 2316

نمابر:77240445

sasnaashari@iust.ac.ir 

 مسئول دفتر

 محمد روزبهانی سوم راهنمایی

 2321

 جمعدار

 نوروز احدی

 سیکل

 2327

 نامه رسان

 عیسی بیات

دیپلم 

2375 

مسئول سالن مطالعه 

 

بخش اطلاع رسانی

 نام و نام خانوادگی

 مدرک تحصیلی

 اطلاعات تماس

 شغل مورد تصدی

 زهره عتیقه چیان

کارشناسی

 

2376

atighechian@iust.ac.ir

 مسئول بخش اطلاع رسانی

 

بخش منابع دیجیتال

نام و نام خانوادگی 

 مدرک تحصیلی

اطلاعات تماس 

شغل مورد تصدی 

 منیره روحی

کارشناسی

 

2378

roohim@iust.ac.ir

 مسئول بخش تهیه و تبدیل منابع

دیجیتال

 فاطمه نصر آبادی

 کاردانی

 

6462

 اسکن کتب

 حسین آقا باقری

دیپلم

 

 صحاف

 

بخش امانت

 

 

 نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی

اطلاعات تماس 

 شغل مورد تصدی
مقداد مقدم

کارشناسی

 

2317

مسئول بخش امانت
       
 

 

   

 

بخش پایان نامه ها

 

 

نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی 

 اطلاعات تماس

شغل مورد تصدی 

 منصوره امیری  کارشناس ارشد  

6151

amirim@iust.ac.ir

 مسئول هماهنگی شبکه

و بخش پایان نامه ها

 اعظم صادقی

 دیپلم

 

2377

sadeghia@iust.ac.ir

مسئول بخش دیداری شنیداری

 و پایان نامه ها

 

بخش پشتیبانی سیستم ها

 

 

 نام و نام خانوادگی

 مدرک تحصیلی

 اطلاعات تماس

 شغل مورد تصدی

       

 میترا فکور

 کاردانی

 2371

 پشتیبان شبکه

 

بخش دیداری و شنیداری

 

 

 نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی 

 اطلاعات تماس

 شغل مورد تصدی

 اعظم صادقی

 دیپلم

 2377

 مسئول بخش دیداری  شنیداری و پایان نامه ها

 

بخش سازماندهی منابع

 

 

 نام و نام خانوادگی

 مدرک تحصیلی

 اطلاعات تماس

شغل مورد تصدی 

 خدیجه داوری

 کارشناسی

 

2319

davarikh@gmail.com

 مسئول بخش فهرستنویسی

 گل افروز محرابی

کارشناسی

 

2374

mehrabi_g@iust.ac.ir

 همکار بخش فهرستنویس

 

بخش سفارشات

 

 

 نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی 

اطلاعات تماس 

شغل مورد تصدی 

       مسئول بخش سفارشات

 

بخش نشریات

 

 نام و نام خانوادگی

 مدرک تحصیلی

 اطلاعات تماس

شغل مورد تصدی 

 معصومه امیری کردستانی

کارشناسی

 

2320

amirimas@iust.ac.ir

library@iust.ac.ir

 

مسئول بخش نشریات و

وب سایت

 

 

 همکاران خدماتی

  علی تقی پور  _  فرامرز صفریان

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.